TUYỂN DỤNG

Tuyển thợ sắt

Tuyển gấp:

 - 5 Thợ chính

 - 5 Thợ phụ

- 10 Lao động phổ thông

Tuyển dụng khác